Video: Thiết bị cầm tay giúp "nhìn" xuyên tường

  •   2,73
  • 5.962

Thiết bị độc đáo có tên Wi-Vi này sẽ cho người dùng thấy bất cứ một người hay một vật nào đó di chuyển lại gần hay tiến ra xa bức tường.

Theo Vietnamnet, Youtube
  • 2,73
  • 5.962

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook