thiết bị chiếu sáng

  • Đèn đường thông minh tiết kiệm 80% năng lượng Đèn đường thông minh tiết kiệm 80% năng lượng
    Trường Đại học kỹ thuật Delft Hà Lan đang thử nghiệm một hệ thống thắp sáng đường phố thông minh trong khuôn viên trường, sử dụng ít hơn 80% lượng điện mà hệ thống hiện tại đang tiêu thụ và cũng rẻ hơn cho dịch vụ bảo trì.
  • Chúng ta đang bị ô nhiễm ánh sáng Chúng ta đang bị ô nhiễm ánh sáng
    Những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của ánh sáng nhân tạo gồm Singapore, Kuwait và Qatar. Các nước như Chad, Cộng hòa Trung Phi và Madagascar ít chịu ảnh hưởng của ô nhiễm ánh sáng nhất.