thiết bị tự hành Spirit

  • 10 năm trên sao Hỏa 10 năm trên sao Hỏa
    Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã đánh dấu một thập niên triển khai thành công sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa.