thiết kế máy bay đa năng

  • Máy bay đa năng Máy bay đa năng
    Sau những thảm họa thiên nhiên như siêu bão Haiyan tàn phá Philippines, công tác cứu trợ những khu vực ảnh hưởng thường rất khó khăn do cơ sở hạ tầng đã hư hỏng nặng.