thuốc kháng virus

  • Vì sao cơ thể không thể chống lại virus HIV? Vì sao cơ thể không thể chống lại virus HIV?
    Nghiên cứu chỉ ra rằng, khi HIV đi vào cơ thể con người, chúng sản xuất một loại protein được gọi tên là vpu trực tiếp chống lại các protein phòng vệ của hệ thống miễn dịch. Thông thường, protein của hệ thống miễn dịch ngăn chặn khả năng lan rộng và sao chép khắp cơ thể.