tiếng kèn trống trong lâu đài Edinburgh

  • Chuyện kỳ bí khó giải ở lâu đài Edinburgh Chuyện kỳ bí khó giải ở lâu đài Edinburgh
    Nằm tại Scotland, lâu đài Edinburgh được xây dựng vào thế kỷ 12. Kiến trúc độc đáo của tòa lâu đài cùng với lịch sử của nó khiến nơi đây trở thành một trong những địa điểm du lịch hút khách.