tiền thưởng của giải nobel

  • Giải Nobel 2017 tăng tiền thưởng lên hơn 1 triệu USD Giải Nobel 2017 tăng tiền thưởng lên hơn 1 triệu USD
    Quỹ Nobel cho biết, những người thắng giải năm nay sẽ nhận được khoản tiền trị giá lớn hơn 1 triệu USD, tăng hơn khoảng 120.000 USD so với năm 2016.
  • 18/11/1926 - George Bernard Shaw từ chối nhận tiền thưởng của giải Nobel 18/11/1926 - George Bernard Shaw từ chối nhận tiền thưởng của giải Nobel
    George Bernard Shaw (26/7/1856 - 2/11/1950) là nhà soạn kịch người Anh gốc Ireland là "cha đẻ" của kịch ý niệm hiện đại, "một trong những nhà viết kịch xuất sắc nhất trong thời đại". Ông còn là một nhà hoạt động chính trị thành công, người đấu tranh cho bình đẳng nam nữ và công bằng xã hội. Cho đến nay, ông là người duy nhất trên thế giới được nhận hai giải thưởng cao quý: giải Nobel Văn học (năm 1925) và giải Oscar (năm 1938).