tiểu hành tinh itokawa

  • Giải phẫu tiểu hành tinh Giải phẫu tiểu hành tinh
    Kính viễn vọng Công nghệ mới của Đài quan sát Nam Âu (ESA) tại Đài thiên văn La Silla đã tiến hành đo đạc một cách chi tiết tiểu hành tinh mang tên Itokawa.
  • Nhật Bản mất liên lạc với robot thăm dò hành tinh Itokawa Nhật Bản mất liên lạc với robot thăm dò hành tinh Itokawa
    Cơ quan không gian Nhật Bản (JAXA) đã không liên lạc được với MINERVA, robot nhỏ mà tàu thăm dò Hayabusa đã thả xuống tiểu hành tinh Itokawa. Từ hai ngày nay, robot này bay lang thang sau vụ thả hụt.