tim nhân tạo

  • Những phát minh tình cờ đến khó tin nhưng vĩ đại Những phát minh tình cờ đến khó tin nhưng vĩ đại
    Lịch sử luôn tràn ngập những phát minh tình cờ làm thay đổi cuộc sống của cả thế giới, dưới đây là một trong những phát minh đó. Năm 1946, Percy Spencer một kỹ sư nghiên cứu về ra-đa, đang thử nghiệm ống chân không Manhêtron, một chuyện không b&igrav