tim nhân tạo

  • Tạo tim người từ tế bào gốc Tạo tim người từ tế bào gốc
    Các nhà nghiên cứu tế bào gốc của Hồng Kông và Hoa Kỳ đang cố gắng để phát triển những bộ phận thay thế cho những người bị bệnh tim từ tế bào gốc trong vòng 5 năm tới.