tinh thể băng

  • Những bức ảnh tự nhiên đẹp nhất 2011 Những bức ảnh tự nhiên đẹp nhất 2011
    Tạp chí Nature đã chọn đăng những bức ảnh đẹp nhất về thiên nhiên hoang dã trong số các tác phẩm của 25 nghìn người tham gia gửi ảnh đến toà soạn tham dự cuộc thi Những bức ảnh đẹp nhất về thiên nhiên được tạp chí này tổ chức hàng năm.