trái đất lạnh đi

  • Trái đất không nóng lên mà sẽ lạnh đi?   Trái đất không nóng lên mà sẽ lạnh đi?
    Hiện tượng nóng lên toàn cầu vẫn đang là vấn đề tranh cãi giữa các nhà khoa học. Theo một giả thuyết mới, dựa trên những đo đạc trên Mặt trời, thời kỳ băng giá mới trên Trái đất có thể xảy ra sẽ vào năm 2014.