trái bắp

  • Ngô là trái cây, rau hay ngũ cốc? Ngô là trái cây, rau hay ngũ cốc?
    Ngô (bắp) là trái cây, rau hay ngũ cốc? Câu hỏi tưởng như rất ngô nghê của trẻ con nhưng chắc chắn nhiều người lớn sẽ không biết trả lời.