trí tuệ cảm xúc

  • Những cách giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn Những cách giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn
    Khi ở giữa những sự chọn lựa, chúng ta khó mà đưa ra một quyết định sáng suốt, nên thường phải mất rất nhiều thời gian cân nhắc.
  • Làm sao biết bạn có EQ thấp? Làm sao biết bạn có EQ thấp?
    Dù hiểu rõ tầm quan trọng của EQ nhưng bản chất vô hình của nó khiến rất khó biết được chúng ta sở hữu chúng nhiều hay ít và làm sao có thể cải thiện nếu chúng ta thiếu trí tuệ cảm xúc.