trăng tròn thêm một lần nữa

  • “Người sói” sẽ xuất hiện vào đêm nay? “Người sói” sẽ xuất hiện vào đêm nay?
    Đêm nay, thứ sáu ngày 31/8, người dân trên toàn thế giới sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng “trăng xanh” - hiện tượng mặt trăng tròn lần thứ hai trong tháng, trung bình 2,7 năm một lần và lần kế tiếp sẽ xảy ra vào năm 2015.