trắng toát

  • Những “bóng ma” trong tự nhiên Những “bóng ma” trong tự nhiên
    Động vật bạch tạng ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở khắp mọi nơi, do sự biến đổi gen làm ảnh hưởng đến quá trình hình thành sắc tố ở động vật, khiến cơ thể chúng trở nên trắng toát lạ lùng