trẻ em khuyết tật

  • Cánh tay giả giúp trẻ em khuyết tật sáng tạo với Lego Cánh tay giả giúp trẻ em khuyết tật sáng tạo với Lego
    Nhà thiết kế người Colombia - Carlos Torres đã tạo ra một cánh tay giả giúp những trẻ em bị khiếm khuyết tay có thể chơi lắp ghép Lego theo một cách hoàn toàn mới. Theo đó, trẻ sẽ tự lắp mô hình Lego và gắn trực tiếp vào cánh tay giả. Cánh tay sẽ đóng vai trò là một thiết bị vận động lẫn đồ chơi, rất tuyệt vời.