trẻ quấy khóc

  • Trẻ bú sữa ngoài sẽ ngoan hơn? Trẻ bú sữa ngoài sẽ ngoan hơn?
    Một nghiên cứu mới nhất về trẻ sơ sinh tại Anh nhận thấy, những em bé bú mẹ khóc nhiều hơn, cười ít hơn và khó dỗ dành cũng như đánh thức hơn so với những em bé nuôi bộ.
  • Trẻ ở đâu quấy khóc nhiều nhất? Trẻ ở đâu quấy khóc nhiều nhất?
    Các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng những đứa trẻ khóc nhiều nhất đều sống tại các nước như Anh, Italia, Canada, Hà Lan. Còn những đứa trẻ ít quấy khóc nhất là ở các nước như Đan Mạch, Đức và Nhật Bản.
  • Tại sao em bé thường khóc trên máy bay? Tại sao em bé thường khóc trên máy bay?
    Trẻ quấy khóc có thể do tai giữa không chịu nổi áp suất khi bay ở độ cao, ống Eustachian tắt nghẽn đột ngột.