trẻ sinh non

  • Để giúp não trẻ sinh non phát triển bình thường Để giúp não trẻ sinh non phát triển bình thường
    Trẻ sinh non được chăm sóc tích cực tại bệnh viện, khi lớn lên, khả năng nhận thức sẽ ít bị hạn chế, theo The Star. Trẻ sinh non, tức sinh sớm từ 3 tuần trở lên, thường gặp khó khăn trong học tập khi đến tuổi đi học.