trọng lượng

  • Vì sao con lật đật lại không bị đổ? Vì sao con lật đật lại không bị đổ?
    Viên gạch hình vuông rất chắc chắn, nhưng nếu xếp nhiều viên gạch thành một chồng gạch cao thì rất dễ bị đổ. Một chiếc bình đựng nước chỉ đổ đầy một nửa bình thì bình đứng rất vững, nhưng nếu chiếc bình không có nước hoặc đựng đầy nước thì lại rất dễ đổ.
  • 10 'lực sĩ' trong thế giới động vật 10 'lực sĩ' trong thế giới động vật
    Loài vật có thể nâng đồ vật có trọng lượng gấp hàng chục đến hàng trăm lần cơ thể chúng. Đơn cử, bọ cánh cứng có sừng nâng được vật nặng gấp 850 lần nó.