trồng lúa

  • “Ông kỹ sư” trên đồng ruộng châu Phi “Ông kỹ sư” trên đồng ruộng châu Phi
    Một nông dân mới học lớp 6 chế ra máy sạ lúa theo hàng chạy ngời ngời trên đồng ruộng. Các chuyên gia ở châu Phi qua coi đã ký hợp đồng mua máy ngay lập tức. Đã vậy, họ còn nhờ anh đưa người qua làm cố vấn kỹ thuật.