trồng rau trên đất cát

  • Ứng dụng khoa học để trồng rau trên đảo Phú Quý Ứng dụng khoa học để trồng rau trên đảo Phú Quý
    Nhằm góp phần giải quyết tình trạng thiếu rau xanh của đảo, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Bình Thuận đã triển khai thực hiện dự án "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng và phát triển mô hình sản xuất rau trên đất cát” tại đảo Phú Quý