trở ngại ngôn ngữ

  • Đã có công cụ dịch nói tức thì Đã có công cụ dịch nói tức thì
    Phiên bản đầu tiên của công cụ này sẽ dịch tiếng Đức sang tiếng Anh. Nó tự động ghi lại bài giảng, chuyển sang dạng văn bản viết rồi dịch sang tiếng Anh theo thời gian thực. Công cụ dịch ngoại ngữ chuyên phục vụ việc nghe giảng của học sinh, sinh viên vừa được ra mắt với khả năng dịch trực tiếp các bài giảng bằng tiếng nước ngoài.