trứng cá mập tre

  • Trứng cá mập cũng biết phát hiện kẻ thù Trứng cá mập cũng biết phát hiện kẻ thù
    Phôi thai cá mập vẫn đang phát triển trong trứng đã có khả năng cảm nhận điện trường của những kẻ săn mồi và “đóng băng” tại chỗ để tránh bị phát hiện, theo một nghiên cứu mới.