trứng rùa

  • Rùa khổng lồ trước nguy cơ tuyệt diệt Rùa khổng lồ trước nguy cơ tuyệt diệt
    Rùa da hay rùa luýt - loài rùa biển lớn nhất đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt diệt do biến đổi khí hậu. Những ổ trứng rùa đang bị chôn vùi trên những bãi biển nóng hơn và khô hơn so với trước kia. Đây là nguyên nhân hàng đầu liên quan đến khí hậu khiến dân số loài rùa da trên đà suy giảm.