trai Lissarca miliaris

  • Loài trai tự chuyển giới ở Nam Cực Loài trai tự chuyển giới ở Nam Cực
    Một loài trai ở Nam Cực sở hữu cơ quan sinh dục đực khi chúng còn nhỏ, nhưng biến thành con cái trong giai đoạn trưởng thành. Loài trai Lissarca miliaris được mô tả lần đầu tiên vào năm 1845 và hành vi sinh sản của chúng được nghiên cứu từ thập niên 70.