triệu chứng của Hội chứng người cứng

  • Hội chứng người cứng SPS là gì? Hội chứng người cứng SPS là gì?
    Hội chứng người cứng là một rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống).