truyền thuyết về atlantis

  • 6 truyền thuyết tưởng là hư cấu nhưng lại là sự thật 6 truyền thuyết tưởng là hư cấu nhưng lại là sự thật
    Con người thực sự là sinh vật có khiếu trong việc kể chuyện. Không những thế, trí tưởng tượng của chúng ta còn vượt xa tất cả. Những huyền thoại, truyền thuyết, những câu chuyện bí ẩn cũng từ cái miệng bé xinh cùng óc tưởng tưởng phong phú của chúng ta mà ra.