tuyết trên sao hỏa

  • Phát hiện tuyết trên Sao Hỏa Phát hiện tuyết trên Sao Hỏa
    Với những dữ liệu thu thập được từ Tàu Quỹ đạo trinh sát sao Hỏa (MRO) của NASA, các nhà khoa học khẳng định đã tìm được bằng chứng rất rõ ràng cho thấy có “Băng khô”, hay còn gọi là cac-bon đi-ô-xit đóng băng, trên hành tinh đỏ.