váng đầu

  • Tại sao uống rượu vang lại đau đầu? Tại sao uống rượu vang lại đau đầu?
    Đàn ông ai lại không từng một lần uống rượu, có chất men trong người và có lẽ cũng không ai tránh khỏi những cơn đau đầu hành hạ sau khi đã ngà ngà say (xỉn).