vòi voi điện tử

  • Vòi voi robot Vòi voi robot
    Robot vòi voi do Đức chế tạo đang học cách sử dụng từng phần cơ điện tử giống như cách trẻ con tập kiểm soát cơ thể.