vòng đeo tay Digits

  • Digits - vòng đeo tay điều khiển thiết bị từ xa Digits - vòng đeo tay điều khiển thiết bị từ xa
    Các nhà khoa học thuộc Đại học Newcastle (Anh) và Trung tâm nghiên cứu của Microsoft tại Cambridge (Mỹ) vừa phát triển thành công một thiết bị cho phép người dùng điều khiển một thiết bị điện tử bất kỳ (như điện thoại di động hoặc ti-vi) chỉ bằng một cú vẫy tay đơn giản.