vòng tuần hoàn đôi

  • Năm 2012: Trái đất có bị hủy diệt? Năm 2012: Trái đất có bị hủy diệt?
    Thời gian gần đây, trên mạng xôn xao lời đồn đoán về Ngày tận thế 2012. Tin đồn này dựa trên các thảm họa xuất hiện gần đây như động đất, sóng thần và một số hiện tượng thiên văn học…