vòng tuần hoàn đôi

  • Khám phá bí ẩn trong lòng mặt trời Khám phá bí ẩn trong lòng mặt trời
    Nghiên cứu mới đã lật lại mọi hiểu biết lâu nay về cơ chế chuyển động trong lòng mặt trời, theo các chuyên gia thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).