vùng cực

  • Tại sao có mặt trời lúc nửa đêm? Tại sao có mặt trời lúc nửa đêm?
    Bạn có phải là người yêu thích buổi sáng? Bạn có cảm thấy thời gian ban ngày không lúc nào đủ để bạn có thể hoàn thành tất cả các hoạt động mà bạn muốn không?