văn hóa Đông Sơn

  • Những hiện vật nghìn năm văn hóa Sa Huỳnh Những hiện vật nghìn năm văn hóa Sa Huỳnh
    440 hiện vật, hình ảnh về nền văn hóa Sa Huỳnh có 2.000-2.500 tuổi được các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định phối hợp trưng bày tại Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi từ chiều 22/7.