văn hóa cổ đại

  • Tìm thấy bọc lạ trong xác ướp Ai Cập Tìm thấy bọc lạ trong xác ướp Ai Cập
    Bất ngờ lớn nhất đến từ việc khám nghiệm một xác ướp Ai Cập 4.000 tuổi là các nhà khoa học phát hiện một bọc nhỏ trong ổ bụng, được cho là xác ướp của một con chim.