vũ khí siêu thanh

  • Những vũ khí đặc biệt lợi hại Những vũ khí đặc biệt lợi hại
    Một chiếc ô trông rất bình thường nhưng có khả năng chống đạn nhờ vật liệu siêu bền, con chim ruồi nho nhỏ thực ra là một máy bay trinh thám... là những loại vũ khí tối tân và đặc biệt trên thế giới chúng ta.