vũ trang hạt nhân

  • Điều hối hận nhất của Einstein Điều hối hận nhất của Einstein
    Hành động của Einstein gián tiếp khiến hàng trăm nghìn người tử vong sau các vụ thảm sát bằng bom nguyên tử. Nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng luôn hối hận vì quyết định đó của mình.