vườn quốc gia núi

  • Phát hiện loài thực vật mới tại Việt Nam Phát hiện loài thực vật mới tại Việt Nam
    Ngày 17/4, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam) cho biết một loài thực vật mới có tên gọi Mộc hương Núi Chúa vừa được các nhà khoa học phát hiện tại Vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận).
  • Vườn quốc gia núi Kenya Vườn quốc gia núi Kenya
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Vườn quốc gia núi Kenya của Kenya là Di sản Thiên nhiên thế giới năm 1997.