vận động viên

  • Tại sao Superman lại mặc đồ lót ra ngoài? Tại sao Superman lại mặc đồ lót ra ngoài?
    Mặc dù đã có rất nhiều giả thiết giải thích cho phong cách kỳ lạ này của các họa sĩ truyện tranh, một trong những câu trả lời được ưa thích nhất là các siêu anh hùng thường mất đi bố mẹ từ rất sớm.