vận tốc

  • Những điều hiển nhiên khiến khoa học "bó tay" không giải thích được Những điều hiển nhiên khiến khoa học "bó tay" không giải thích được
    Liệu bạn có thực sự hiểu rõ ngọn nguồn những khái niệm khoa học về thời gian, không gian đa chiều, nước...
  • Dùng tay tóm được viên đạn Dùng tay tóm được viên đạn
    Trong thời kỳ chiến tranh đế quốc, một phi công người Pháp gặp phải một trường hợp kỳ lạ. Khi đang bay ở độ cao 2 km, anh nhận thấy ở gần ngay trước mặt có một vật nhỏ đang chuyển động. Ngỡ là con côn trùng nào đó, anh đưa tay tóm lấy, và xiết bao kinh ngạc khi thấy trong tay là... một viên đạn của quân Đức!