Vận tốc, không gian và thời gian

  •   1,97
  • 12.567

Bạn đã biết gì về vận tốc, không gian và thời gian nào? Câu trả lời là V=S\T, đáp án là hoàn toàn chính xác, V=S\T. Và bây giờ tôi sẽ làm rỏ hơn về bản chất của công thức này nhé.

(Ảnh minh họa)Chắc hẳn bạn đã biết vận tốc ánh sáng là giới hạn của vận tốc (Albert Einstein nói thì không phải bàn cãi), tôi sẽ dùng thuyết này để giải thích tại sao bạn có thể đến tương lai bằng một con tàu bay với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng. Đơn giản là vì vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian. Giả sử là bạn đang ngồi trong một con tàu đang tiến đến vận tốc ánh sáng, và con tàu của bạn sẽ không thể vượt qua vận tốc ánh sáng (vận tốc ánh sáng là giới hạn). Để chặn vận tốc con tàu của bạn lại buộc thời gian trên con tàu của bạn sẽ phải trôi chậm hơn so với bên ngoài, đó là lý do giúp bạn di đến tương lai.

V=S\T. Vậy quãng đường không tham gia vào chuyện này ư, thưa là có đấy các bạn à. khi con tàu của bạn tiến đến vận tốc ánh sáng thì lúc đó con tàu của bạn sẽ ngắn lại theo phương chuyển động (tôi chắc là các bạn đã từng nghe ở đâu đó). Khi con tàu ngắn lại thì đồng nghĩa với việc quãng đường bạn đang di chuyển sẽ dài ra, điều này sẽ làm giảm vận tốc của con tàu (hiểu theo một cách tương đối thôi nhé).

Nguyen Ngoc Dat ([email protected])
  • 1,97
  • 12.567

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook