vật chất

  • Giải mã bí ẩn về vật chất tối Giải mã bí ẩn về vật chất tối
    Các nhà khoa học Anh tin rằng, một loại hạt cơ bản hoàn toàn mới có thể lý giải bí ẩn về "vật chất tối", thứ vật chất được cho là chiếm phần lớn khối lượng của vũ trụ.