vật chủ

  • Phát hiện loài sán dây dài cả fut (0,3m) Phát hiện loài sán dây dài cả fut (0,3m)
    Các nhà nghiên cứu Canada mới đây đã phát hiện một nhóm sán dây – loại giun dẹp có thể dài tới trên 30 fut ký sinh trong hệ tiêu hóa của con người, cá và các loài động vật khác.