vật dùng bằng gốm

  • Phát hiện thành phố cổ 3400 tuổi ở Israel Phát hiện thành phố cổ 3400 tuổi ở Israel
    Các nhà khảo cổ vừa khai quật được vết tích của một thành phố cổ, có niên đại từ thế kỷ thứ 14 trước Công nguyên, bị chôn vùi dưới đống đổ nát của một đô thị khác ở Israel.