vật liệu di truyền

  • Cây trồng biến đổi gene và tương lai ở Việt Nam Cây trồng biến đổi gene và tương lai ở Việt Nam
    Mặc dù tổng diện tích trồng thực vật biến đổi gene tăng lên theo từng năm và cung cấp thêm nhiều lương thực đáp ứng nhu cầu của nhân loại, thực vật biến đổi gene vẫn là đề tài gây tranh cãi trên toàn thế giới.