vật liệu phân hủy sinh học

  • Cây chuối trở thành nguồn nhựa sinh học có thể tái chế Cây chuối trở thành nguồn nhựa sinh học có thể tái chế
    Những chiếc túi “nhựa” có thể phân hủy sinh học được làm từ cây chuối nghe có vẻ hơi ... chuối, nhưng một số nhà nghiên cứu của Úc đã tìm ra cách làm được điều đó và khiến nó trở thành giải pháp công nghiệp để giải quyết các vấn đề về ô nhiễm nhựa hiện nay.
  • Vật liệu băng bó vết thương giúp nhanh lành Vật liệu băng bó vết thương giúp nhanh lành
    Băng gạc làm từ vật liệu này có một tác dụng chính xác; chúng vẫn hiệu quả trong một thời gian dài và không cần thay băng – có thể đặt một tấm băng mới ngay trên tấm băng cũ.