vệ tinh cũ

  • Dọn rác trên vũ trụ bao la Dọn rác trên vũ trụ bao la
    Rác vũ trụ là thuật ngữ chỉ các vật thể do con người đưa vào không gian và nằm lại trong quỹ đạo của Trái đất như vệ tinh cũ, tầng dưới của tên lửa, hay các mảnh vỡ từ các thiết bị này.