vệ tinh thời tiết

  • Video cực hiếm về 24h trên Trái đất nhìn từ vũ trụ Video cực hiếm về 24h trên Trái đất nhìn từ vũ trụ
    Dựa vào những hình ảnh thu được từ vệ tinh thời tiết của Nhật, một chuyên gia ở Mỹ đã tạo ra một video tua nhanh thời gian, mô tả sống động những gì xảy ra suốt 24 tiếng đồng hồ (1 ngày) trên Trái đất, nhìn từ vũ trụ.